Het bestuur

Het bestuur van She Sings regelt de ‘dagelijkse’ gang van zaken rondom het koor. Daarnaast zijn er nog een aantal andere leden die een taak hebben, denk daarbij aan kledingcommissie, pr, sleutelbeheer oefenruimte en bij houden van de website

Bestuur:

Voorzitter: Mariet Meilink
Secretaris: Gerda Caspers
Penningmeester: Krista Vertelman
Leden: Lilian Sijm
   

Voor informatie info@shesings.nl